🔥Hán Sở Tranh Hùng #1 – Truyện Dài của Mộng Bình Sơn | Trò Chuyện Đêm Khuya



Truyện Dài: Hán Sở Tranh Hùng #1 của Mộng Bình Sơn – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Trái Táo diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Chiến tranh Hán-Sở (Hán Sở tranh hùng, 楚汉战争 Sở Hán chiến tranh, 楚漢相爭/争 Sở Hán tương tranh hay 楚漢春秋 Sở Hán Xuân Thu, 206–202 TCN) là thời kỳ sau thời đại nhà Tần ở Trung Hoa.

Nhân Nghĩa là bảo vật vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng. Trái lại hung bạo bị căm thù.

Được ưa thì thắng, bị ghét thì thua, cuộc đấu tranh trường diễn của lịch sử, lời tiên nho nói không sai: “Cương cường tất tử nhân nghĩa vương ”

Truyện Hán Sở Tranh Hùng là một minh họa có sức thuyết phục cho chân lý ấy .

Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh tóm thâu lục quốc. Nhưng vì chỉ biết lấy bạo lực, không biết lấy nhân nghĩa thu phục lòng người mà lòng người rời bỏ, rốt cuộc bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nhưng thắng Tần rồi Hạng Vũ lại lầm đường đi vào vết xe đổ nên đã bị Lưu bang trừ khử.

Lưu Bang tức Hán Cao Tổ đã thấy sức mạnh và độ bền của Nhân, Nghĩa, biết dùng Nhân Nghĩa làm keo sơn gắn bó lòng người nên đã củng cố Hán tộc được khá lâu dài.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post

9 Replies to “🔥Hán Sở Tranh Hùng #1 – Truyện Dài của Mộng Bình Sơn | Trò Chuyện Đêm Khuya”

  1. Cảm on apple truyện này mình đã đọc qua nhưng không ngờ lại được nghe thật quý không sợ bị thất lạc có rất nhiều truyện hay bị mất coi truyện rất tốt.

  2. Tân thủy hoàng cũng chưa biết con của lã bất vi/ hay con của tần dị nhân….mà chua gì người đọc đã nói là con của lã bất vi◇◇◇biết đâu là con của tần dị nhân…..

  3. Ngày đấy lấy đâu ra lắm người mà bắt nhiều lính vậy. Toàn mấy trăm nghìn quân

  4. Số hưởng Lưu Bang luồn cúi võ nghệ phọt phẹt, Số khổ Hạng Vũ nóng tính ngay thẳng giỏi võ vô địch

Comments are closed.