1 số phím tắt trong Word đối với Ctrl. || En Ti Chanel.Sau đây là 1 số phím tắt đối với Ctrl:
– Ctrl + E: Căn giữa đoạn văn bản đã chọn.
– Ctrl + Q: Xóa toàn bộ định dạng căn lề văn bản.
– Ctrl + B: In đậm văn bản.
– Ctrl + D: Mở hợp hội thoại định dạng font chữ.
– Ctrl + I: In nghiêng văn bản.
– Ctrl + U: Gạch chân văn bản.
– Ctrl + Home: Lên đầu văn bản.
– Ctrl + Shift + Home: Tạo vùng chọn từ vị trí hiện tại lên đầu văn bản.
– Ctrl + End: Xuống cuối văn bản.
– Ctrl + Shift + End: Tạo vùng chọn từ vị trí hiện tại xuống cuối văn bản.
– Ctrl + J: Căn đều 2 bên đoạn văn bản.
– Ctrl + M: Đầu dòng thụt vào một đoạn.
– Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng thụt vào 1 đoạn Ctrl + M.
– Ctrl + T: Thụt đầu dòng từ đoạn thứ 2 chở đi.
– Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng thụt dòng Ctrl + T.
– Ctrl + P: Mở cửa sổ in ấn.
– Ctrl + Z: Quay trở lại 1 bước.
– Ctrl + Y: Khôi phục lại hiện trạng sau khi bấm Ctrl + Z.
– Ctrl + W, Ctrl + F4, Alt + F4: Đóng cửa sổ văn bản.
– Ctrl + Shift + C: Sao chép toàn bộ vùng dữ liệu.
– Ctrl + Shift + V: Dán định dạng đã sao chép.
– Ctrl + C: Sao chép văn bản.
– Ctrl + X: Cắt nội dung văn bản.
– Ctrl + V: Dán nội dung văn bản.
– Ctrl + N: Mở một trang tài liệu mới.
– Ctrl + O: Mở tệp tin.
– Ctrl + S: Lưu văn bản.
– Ctrl + F: Tìm kiếm trong văn bản.
– Ctrl + H: Mở hộp thoại thay thế từ,cụm từ trong văn bản.
Các bạn nhớ đăng ký kênh En T chanel của mình nhé.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post