1500m2 tại Cao Lộc ,Lạng Sơn đền bù 34000/m2 dân xá cán bộ hơn xá vong1500 m2 tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án khu dân cư N20 được đền bù với giá 34.000đ/m2. Ơn đảng!

Dân xá hơn xá vong!Nguồn Nhật Nguyễn

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post