Related Post

6 Replies to “19.7 Kon Tum : cán bộ quản lý đất đai theo luật làng bản !”

  1. Nói cán bộ cho sang cái miệng.chứ ngu tổ mẹ, chúng nó bắt nạt dân thì giỏi+ a dua cùng với tư sản đỏ ăn cả cứt uống cả nước rửa đít, còn gì nữa mà không ăn

  2. Mến chào VOva và tất cả Bà con Dân oan của mọi miền Tổ quốc.Chúc tất cả Bà con gặt hái thành công trên con đường đi đòi Công lý.Chúc Sức khỏe và Bình An….

Comments are closed.