Related Post

15 Replies to “5 Cách chữa lỗi Full Disk nhanh nhất trên Windows 10”

  1. Mới bị , bực muốn chớttt😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  2. anh oi hinh nhu disk c cua em bi loi roi ( disk c cua em luc dau co 85 gam , roi em tai vai file game ve con 45 gam,khi em bat dau giai nen thi dot nhien disk c ngay lap tuc chi con 15 gam,roi no noi ko du dung luong de gai nen) mong anh tra loi gap

  3. Thay SSD là nhanh nhất. Chắc chắc là rất ít bị full disk. Trừ khi coppy dữ liệu quá nặng.

  4. Giọng nge cũng đc khi nói bình thường, nhưng đoạn đầu giọng nói nge khó ưa quá, như chửi ngta, rồi cái gì mà phun đích, vi deo, đọc chuẩn xíu đi a

Comments are closed.