Related Post

7 Replies to “Audio Võ lâm ngũ bá, Phần 6”

  1. "Nhất Dương Chỉ" có phải của phái Toàn Chân đâu,của họ Đoàn nước Đại Lý mà. Kim DUng có nói 1 lần Vương Trùng Dương đi Đại Lý đã "trao đổi" võ công với Đoàn hoàng gia, dạy "Tiên thiên công" cho Đoàn hoàng gia và bù lại Đoàn hoàng gia dạy lại "Nhất dương chỉ" cho VƯơng Trùng DƯơng.

Comments are closed.