Related Post

14 Replies to “Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt Truyện Ma Có Thật Đình Soạn Kể Run Sợ”

  1. Ma mà làm như người làm được đủ thứ như bình thường, vậy nhà nào không có người thân mất chắc xin gì được đó quá à, nếu chết mà làm được đủ thứ chắc ai cũng chết cho nhanh hihi

  2. Giọng đọc hay truyền cảm,mình nghe chuyện ma để rễ ngủ, nhưng đến quảng cáo lại tỉnh ngủ

Comments are closed.