Related Post

6 Replies to “Bài 04: Từ khóa static”

  1. Mọi người cho mình hỏi chút , tại sao method static nằm trong class không static mà mình vẫn truy cập được từ 1 class khác trong khi class nắm giữ static method vẫn chưa được khỏi tạo nhỉ .

  2. Bài giảng ngắn gon, rõ ràng và rất hay. Rất mong bạn có thêm nhiều bài giảng nữa. Xin cám ơn.

Comments are closed.