Related Post

3 Replies to “Bài 1. Hướng dẫn cài đặt USB 3G của Viettel vào máy tính chạy Windows 7”

  1. taị sao tôi cắm dcom 3g vao thi trên dekop không hiển thị hộp thoại để cài đặt.

Comments are closed.