Related Post

47 Replies to “(Bài 5) “Thích thì gọi cả Quận xuống đây””

  1. Ngay thủ Đô mà người dân còn chịu cảnh như vậy, hướng gì những vùng sâu vùng xa thì người dân như thế nào là biết rồi đấy.

  2. Thờ ơ riết bọn giang hồ nó cầm đầu luôn cả huyện rồi thành tổ chức khủng bố.

  3. Cạn lời rồi. Uy nghiêm của pháp luật của cơ quan thực thi pháp luật đâu hết rồi. Cứ ntn thì người dân trông chờ sự bảo vệ từ đâu khi mà những người đã và đang khoác trên mình bộ quần áo trách nhiệm, gánh lên vai cái nghĩa vụ mà Đảng và nhân giao phó..

  4. Đây là các nhà chức trách đang sử lý khôn kéo, chư ko cần phải ngăn chặn từ chứng nước, làm như vậy thì bình yên quá lấy việc gì để làm sau này

  5. Tôi yêu cầu cách chức hết cán bô quân tây hồ cán bô yếu năng lưc mà noi trung vn là thế

  6. Phải diều ngay bộ đội tới dẹp loạn..tôi tin bộ đội sẽ chơi dẹp

  7. Công viên 23/9 phuong phạn ngũ lão q1 thành phố sài gòn cũng vậy bọn chúng khống chế đia phuong phong phạm ngũ lão q1 bán đá đập cờ bạc suốt đem ỡ hẽm 120/ phuong phạm ngu lão ầm ĩ mất ổn đinh địa phuong và nguoi dân làm ăn

Comments are closed.