Related Post

7 Replies to “Bật mạng cho win 7”

  1. mạng  của tui đang kết nối ìinh thường. nhưng tui  muốn ngắt kết nối giống như trong clip của bạn mà không ngắt cái network 2 thì phải lam sao vậy. viêc gấp mong bạn hồi âm sớm cám ơn rất nhiều.

Comments are closed.