Related Post

One Reply to “Bệnh viện 30/4 – Bộ Công an”

  1. Thẻ bảo hiểm y tế công an đăng ký tại bệnh viện đa khoa tỉnh nếu em lên 30/4 khám có được thanh toán 100% không vậy anh?

Comments are closed.