Related Post

4 Replies to “Bệnh viện Bắc Trung Nam: Sáng mắt – Sáng cả tương lai”

  1. Thành ra bây giờ ở Thanh hóa cũng phẫu thuật đục thủy tinh thể rất tốt, không cần phải đi ra hà nội nữa. Bà mình đã thay cả 2 mắt ở BVM Bắc Trung Nam, giờ nhìn rất rõ, vui nhất là được nhìn bà hạnh phúc, nhân đây mình gửi lời cảm ơn bệnh viện nhé

  2. Bác tôi đã phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam. Hiện mắt bác rất sáng. Tôi rất hài lòng về thái độ phục vụ của CBNV tại Bệnh viện.

Comments are closed.