18 Replies to “Bóc Đồ chơi siêu nhân vũ trụ kyuranger Robot megazord chó sói lắp ghép”

  1. Bạn vào kênh mình xem cách lắp ráp đi nhé. Mặc dù của mình là hàng Bandai còn của bạn là hàng China nhưng về cách ráp là hoàn toàn như nhau mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *