Related Post

3 Replies to “CÁC THUẬT NGỮ TRONG BOARDGAME MÀ BẠN NÊN BIẾT”

  1. E muốn hỏi set game là chuẩn bị bg để chơi, v ng hướng dẫn chơi là setter hay dealer v ạ? Tại nhiều bạn kêu là "A ơi, deal giùm e bộ này!"?!

Comments are closed.