Related Post

23 Replies to “Cách cài đặt in vừa trang giấy – Excel”

  1. Bên mình photo ko làm dài dòng như bạn góc phải màn hình ô thứ 3 có đó bấm vào kéo là ko cần dài dòng vậy đâu

  2. vậy khoảng trống phía dứoi trang làm sao thầy? vd e làm 1 bảng tính mak nó vừa bề ngang giấy rồi. nhưng bề dọc thì lại còn trống giấy nhiều . nếu chỉnh sửa thủ công là phải kéo từng cột cho dài ra thì mất tgian, thầy có cách nào nhanh hơn kobthaayf?

  3. Trường hợp em đã căn thành khổ A4 và muốn in vừa khít khổ A4 thì làm thế nào ạ

Comments are closed.