Related Post

9 Replies to “Cách chuyển khổ A4 đứng sang nằm ngang”

  1. tui cũng chỉnh in ngang luôn rỗi mà khi in vẫn bị in theo khổ dọc, và máy in bắt phải chọn khổ giấy in nữa, có ai giúp tui chỉnh cái này với..tks nhìu nhìu.máy in của tui là ricoh aficio mp 4000b PCL á.

Comments are closed.