Related Post

14 Replies to “Cách dùng hàm làm tròn Round trong Excel”

  1. giảng rất hay nhưng tốc độ nói cần chậm lại một chút, nói nhanh quá cũng khó tiếp thu đối với người mới bắt đầu , xin cảm ơn !

Comments are closed.