Related Post

17 Replies to “Cách giải master Morphix ( Có TH Đặc Biệt ) ✔”

  1. vay anh cho e hoi khi xoay het các mặt mà còn 4 đỉnh k đúng vị tri thi quay lam sao

  2. Bạn cho mình hỏi mình làm tới tầng 3, xong dấu cộng hết rồi thì có trường hợp 2 góc đúng, 2 góc sai( 2 góc bị đổi vị trí cho nhau). Bạn chỉ giúp mình với

Comments are closed.