Cách In File Excel Trong 1 Trang Giấy – TỰ HỌC EXCEL CƠ BẢN- HỌC EXCEL KẾ TOÁNCách In File Excel Trong 1 Trang Giấy – TỰ HỌC EXCEL CƠ BẢN- HỌC EXCEL KẾ TOÁN
trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để in file excel vào một trang giấy(excel print on one page) nằm trong seri video hướng dẫn “Excel print page setup” sử dụng các kĩ năng cơ bản để hiệu chỉnh 1 trang in excel. trong video có sử dụng các tip như xem trước bản in excel ( excel print preview ) , làm thế nào định dạng text khi text lớn hơn 1 cell 1 cách nhanh chóng (how to format excel cells) . và hiệu chỉnh khu vực muốn in sử dụng excel page break view.
hi vọng sau video này các bạn có thể in được một bản in excel vào một trang giấy thật vừa ý thật đẹp !

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

5 Replies to “Cách In File Excel Trong 1 Trang Giấy – TỰ HỌC EXCEL CƠ BẢN- HỌC EXCEL KẾ TOÁN”

  1. hi vọng những kiến thức thực tiễn này sẽ giúp được các bạn sinh viên khi mới bước chân vào công việc kế toán !

Comments are closed.