Related Post

9 Replies to “Cách in hai mặt giấy trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013”

 1. Máy in có chắc năng in 2 mặt rồi, thì có cách nào in để lề trái trang 1 và lề phải trang 2 bằng nhau không?

 2. Mình thấy cũng hay, nhưng tải Add – Ins ko được, mình tìm hiểu được cách này ko cần phải tải gì hết. Nếu ai cần thì xem nhé. (Ở đây là theo office 2007)

  1. Trong Word: Mở file cần in/ mở hộp thoại in (Ctrl + P) / chọn số trang cần in từ 1 đến trang cuối cùng và Chọn Odd Pages trong Print / ok là in các trang lẻ, sau đó cho giấy vào khay để in trang chẵn (úp lại), để in trang chẵn chọn các trang in từ trang cuối cùng đến trang 1 và chọn E ven Pages  trong Print  /ok là in các trang chẵn. 

  2. Trong Excel.
  + Lưu file Excel cần in sang PDF.
  + Mở File PDF cần in lên/ Ctrl + P /chọn máy in / Chọn trang in (từ trang 1 đến trang cuối cùng), trong mục Subset chọn Odd Pages (là in các trang lẻ)
  + Khi in xong trang lẻ, ta úp giấy in lại đưa trở lại cổng giấy vào của máy in và chọn ngược lại: in từ trang cuối đến trang 1, chọn E ven Pages trong Subset /ok

Comments are closed.