Related Post

17 Replies to “Cách kiểm tra cấu hình máy tính Windows 10”

  1. xem thêm bài viết Làm sao để kiểm tra phiên bản windows 64-bit hay 32-bit tại đây: https://www.hoangweb.com/thu-thuat/lam-sao-de-kiem-tra-phien-ban-windows-64-bit-hay-32-bit. Cảm ơn bn ^^

  2. rồi gõ gì vào Run vậy bn? Vì mk k thấy rõ chữ bn nhập vào, piền bn viết ra ây để mk bik ạ!

Comments are closed.