Related Post

49 Replies to “Cách làm mô hình minecraft bằng giấy – skin oops gumball”

  1. Mình nhìn trong hình nó to mà mình làm thì nhỏ huhuhu 🙁
    Mong bạn chỉ cho mình chi tiết hơn

  2. gà tao cũng làm đc thừa sức tao là con đệp hơn thử làm robot cho cửa động xem đéo làm được haha

  3. Bn làm mô hình mk thử đi ,nếu làm đc mik cho bn 4 sub,mik có nhìu nick lắm
    Link soin https://www.minecraftskins.com/uploads/skins/2016/12/14/skin_2016121403495366827.png?v64

Comments are closed.