Related Post

11 Replies to “Cách sửa lỗi không chơi được AOE trên Win 8.1 64 bit 0xc000022 và TCP IP”

  1. bạn ơi mình cài trên laptop, vào đc game nhưng lúc vào trận thì ko nhìn thấy trỏ chuột đâu, bạn biết thì giúp mình với

  2. Tôi dùng Win 10 64bit đã tắt UPNP, tắt firewall, tắt Smartscreen, tắt Windown Def mà vẫn bị Lối Unable create game. For TCP/IP you may need conect to the internet before starting AOE. Ai cao thủ gỡ hộ cái.

Comments are closed.