Cách sửa lỗi Minecraft 1.14 bị Preparing không vào được GameHướng dẫn cách sửa lỗi Minecraft 1.14 bị Preparing không đăng nhập vào được game. Cách fix lỗi Preparing trên Minecraft 1.14.4 pe không chạy được minecraft hiệu quả nhất. Giúp bạn khắc phục lỗi Preparing thường gặp trên Minecraft khi chơi game trên PC và Laptop.
– Download file fix lỗi Preparing cho Minecraft tại đây:
– Tải icon Minecraft sau khi fix lỗi preparing trên Minecraft tại:

👉 Xem lại cách tải Minecraft 1.14 trên máy tính PC và Laptop mới nhất tại đây nhé:
👉 Nếu làm được đừng quên nhấn Đăng ký để ủng hộ Máy tính Tiến Tân Channel ra những Video hay hơn nhé cả nhà.
#minecraft #fixminecraft #preparingminecraft

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post

21 Replies to “Cách sửa lỗi Minecraft 1.14 bị Preparing không vào được Game”

 1. Làm sao để tìm chỗ lưu thế giới của mình , mong anh giúp em , cảm ơn anh rất nhiều

 2. Anh ơi cho em hỏi. Tại sao lúc tạo thế giới thì nó lại không chạy ạ : 5 phút 0% ??

 3. Ad biết cái lỗi này ko ( em mới đi rs máy xong zô lại tải gamer vs tải java về nó báo là game output

 4. bạn giúp mình lỗi mà mình làm thế giới mới đang tải mãi ko đc một tiếng nhưng trên màn hình chỉ có một dấu chấm nếu làm +1sub cho

 5. [07:06:27] [Client thread/INFO]: Setting user: miimi

  [07:06:27] [Client thread/INFO]: (Session ID is <censored>)

  [07:06:30] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.4

  [07:06:31] [Client thread/ERROR]: Couldn't set pixel format

  org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated

  at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method) ~[lwjgl-2.9.4-nightly-20150209.jar:?]

  at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52) ~[lwjgl-2.9.4-nightly-20150209.jar:?]

  at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:247) ~[lwjgl-2.9.4-nightly-20150209.jar:?]

  at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306) ~[lwjgl-2.9.4-nightly-20150209.jar:?]

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848) ~[lwjgl-2.9.4-nightly-20150209.jar:?]

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757) ~[lwjgl-2.9.4-nightly-20150209.jar:?]

  at ave.ap(SourceFile:521) [1.8.9.jar:?]

  at ave.am(SourceFile:363) [1.8.9.jar:?]

  at ave.a(SourceFile:310) [1.8.9.jar:?]

  at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:124) [1.8.9.jar:?]

  —- Minecraft Crash Report —-

  // My bad.

  Time: 10/18/19 7:06 AM

  Description: Initializing game

  org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated

  at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)

  at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)

  at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:247)

  at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)

  at ave.ap(SourceFile:534)

  at ave.am(SourceFile:363)

  at ave.a(SourceFile:310)

  at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:124)

  A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:

  —————————————————————————————

  — Head —

  Stacktrace:

  at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)

  at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)

  at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:247)

  at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)

  at ave.ap(SourceFile:534)

  at ave.am(SourceFile:363)

  — Initialization —

  Details:

  Stacktrace:

  at ave.a(SourceFile:310)

  at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:124)

  — System Details —

  Details:

  Minecraft Version: 1.8.9

  Operating System: Windows 10 (x86) version 10.0

  Java Version: 1.8.0_202, Oracle Corporation

  Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation

  Memory: 5292112 bytes (5 MB) / 151261184 bytes (144 MB) up to 523501568 bytes (499 MB)

  JVM Flags: 6 total; -Xmx512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump

  IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0

  Launched Version: 1.8.9

  LWJGL: 2.9.4

  OpenGL: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.

  GL Caps:

  Using VBOs: No

  Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.

  Type: Client (map_client.txt)

  Resource Packs:

  Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null

  Profiler Position: N/A (disabled)

  CPU: <unknown>

  #@!@# Game crashed! Crash report saved to: #@!@# C:UsersAdministratorAppDataRoaming.minecraftcrash-reportscrash-2019-10-18_07.06.32-client.txt

  Java HotSpot(TM) Client VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release

  tai sao em vao ko duoc

 6. thank you verry much nhờ bạn mới chơi đc đang chơi thử niếu
  an toàn sẽ báo lại

Comments are closed.