Related Post

28 Replies to “Cách Tải Photoshop Cs3 thành công”

  1. – bạn nào giúp mình với được không? Sao mình cop ảnh bình thường vào khung là nó chuyển thành b&w luôn ấy =((

  2. sao nó hiện bảng :
    program can't start because BIB.dll is missing frorm your computer vậy cậu?

  3. Cậu cho tớ hỏi , sao tớ tải về lại mất cái khung bên phải, chỉ giúp tớ cách sửa với:
    – http://imgur.com/a/mcc4f

Comments are closed.