Related Post

2 Replies to “Cách xoay ngang trang giấy trong Word”

  1. xoay xong trang 2 số thứ tự trang footer quay về số 1 thì sao ạ? làm sao để trang 2 stt vẫn là 2

Comments are closed.