Related Post

18 Replies to “CÁI SỐ SÁT CHỒNG Truyện Ma NGUYỄN NGỌC NGẠN”

  1. Tính ra trình là ngụy quân tử chẳng ra gì tham lam .chứ co tốt lành gì đâu mà 3 người phụ nữ mê.

  2. TRÌNH LÀ MỘT THẰNG NGU NGỐC VÀ KHỐN NẠN PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT CŨNG ĐÁNG KIẾP…!!!

  3. Câu chuyện cái số sát chồng, đánh giá nhần sét TRÌNH là thằng con trai đáng trách anh ta reo rắc các liềm tin vơ vẩn cho 3 cô gái….!!!

  4. Chuyên nghe thì hay nhưng nhân vật trình sơi cả vợ bạn , phản bội cả người vk sắp cưới chết là đáng .

Comments are closed.