Cần lắm nhà ở công nhân KCN Texhong Hải Hà | QTVHiện nay Khu công nghiệp Texhong Hải Hà có khoảng 10 nghìn lao động làm việc tại các nhà máy. Tuy nhiên do chưa có nhà ở công nhân tập trung, nhiều lao động phải ở trong các khu nhà trọ, ảnh hưởng đến việc thu hút lao động đến với Khu công nghiệp.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post