Related Post

30 Replies to “Câu cá lóc đồng hà tĩnh”

  1. Mình là Quân Nhân, mình mới làm kênh mong đc 2k người đăng ký. Mong mn giúp mình. Mình cảm ơn mn rất nhiều 0979417692. Quê mình ở Đông Cường – Đông Hưng – Thái Bình

  2. Vẫn biết lure cá lóc truyền thống là 1 nghệ thuật nhưng câu vậy mệt quá,sắm cần câu +1 cái máy ngang thêm e froogtoon thay nhái có phải hợp lý hơn o?

  3. Hồ nhà mình cá nhiều mà câu ít ăn quá. Hồ để tự nhiên mà cá nó ít ăn

  4. Sát thủ Câu cá mà bắt cả mấy con cá lóc con chưa bỏ Bú . Thì chỉ có ở Nghệ Tĩnh.

  5. Hà tĩnh. Siêu ăn tạp. Cắn lưỡi câu là bắt hết. Đừng hòng trừa lại nhé.!!!!!!

  6. Chính xác lò mổ thạch tân .ở đó mà bắt được ra nhái tui kêu bằng cụ tổ .thằng nào ngon đến hà tĩnh thi câu cá lóc với dân hà tĩnh đi

Comments are closed.