Related Post

2 Replies to “Cấu hình FTP trên WinServer 2008”

  1. Bác cho em hỏi trên giao diện web, khi user click vào file .pdf chẳng hạn thì nó sẽ được mở bằng phần mềm đọc pdf ví dụ adobe, file word thì sẽ được mở bằng office thì làm thế nào ạ.

Comments are closed.