Cấu hình phân quyền FTP Server trên Windows server 2012 R2



Phan quyen file chia se FTP server.
– Nhom Network: Nhom truy xuat tu xa.
– Creatowner : Tu tao.
– Interactive : dang nhap, truy xuat tai nguyen local.
– Bat 2 may o che do Workgroup :
SVR : 192.168.1.2 — May FTP server.off windows filewall, tao 2 user local hiep,cuong
win7 : 192.168.1.12 — May tram.
Cung card mang : VMnet2
– Tren o C SVR tao 1 folder DATAFTP
– Tren may SVR cai dat IIS.
+ Cau hinh FTP site
+ De anonymous test truoc
+ Sau do dung Basic : phan quyen truy cap Author Rule, deny user Cuong.
– Tren may win7 ; ftp://192.168.1.2
– Tren may SVR tao them folder DATA1, dung Virtual directery — add Virtual Directory
– Tren Win7 go ftp://192.168.1.2/tailieu/ de vao shortcut
– Tren SVR chon FTP Directory Browsing – chon Display Virtual Directories
– Tren SVR chon FTP User Isolation : cach li nguoi dung
– Tren SVR khoi phuc lai quyen truy cap cho User Cuong
– Tren SVR tao FTP theo cau truc:
+ FTPr – localuser : cuong : subcuong, cuong.bmp ; hiep : subhiep, hiep.bmp.
+ Go bo cac FTP truoc do, enable FTP moi.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

4 Replies to “Cấu hình phân quyền FTP Server trên Windows server 2012 R2”

  1. chào admin, e làm giống theo video và mọi thứ đều ok nhưng đến đoạn Isolation user khi qua win 7 e ko thể đăng nhập vào user cuong và hiep mà nó chỉ báo lỗi Could not login the FTP server with the username and password specified. Mong được admin giải đáp. Xin cảm ơn admin nhiều nhé !

Comments are closed.