Câu Rê Cá Lóc Đồng Rừng Tràm Miệt Thứ-Cá Đói Đóng Đã Tay/lure fishingcó dịp vào rừng tràm theo các anh rê cá lóc đồng xem mà đã thật, cá đói mồi chỉ cần kéo vài đường là lao ra táp con nhái liền, thật là đã.

If you have a chance to go to the Melaleuca forest to follow the fish, you will see that it is true. Hungry fish will only need to drag a few lines to break out of the frog immediately.
Please watch it!

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post

13 Replies to “Câu Rê Cá Lóc Đồng Rừng Tràm Miệt Thứ-Cá Đói Đóng Đã Tay/lure fishing”

  1. Quay kém, ko xem trực tiếp cá ăn và đóng cá, ko ai tin 100% đâu nhé, mong cilp sau hãy quay đúng xíu

  2. Kog thấy cá táp trực tiếp . Khó tin đây là clip
    Chân thật . 100% . Còn noi về cần thủ rê này còn gà lắm . So moi mình thì còn xa .

  3. nhìn cách chọn thế đứng , nhịp cần ,tạo thế , đánh cá và lấy cá không ra dáng chuyên nghiệp chỉ là tay mơ thôi , vùng nhiều cá háo mồi may ra còn cơ hội .

Comments are closed.