Related Post

16 Replies to “Câu Truyện Ma Kinh Dị Nguyễn Ngọc Ngạn Cấm Phát Hành Truyện Ma Kinh Dị Có Thật”

  1. Không biết kể có thật ko .chứ nghe ngọc ngạn kể .thấy sai sai, dẫn vào bàn góc trong hóc ngó ra biển xem .kiu 2 chai bia .móc ra gói thuốc 3 số 5 .đù thời đó có xuất sứ thuốc lá 3 số 5 à .vãi thế .éo tin dc luôn

  2. Mưa phùn gió rét trong bãi nằm nghe truyện này của chú mới thấy hay và đúng thời điểm.tks chú Ngạn nhiều.

  3. Chuyện có thật đấy mọi người ơi…vì mình sống ở chế độ cũ mà…lúc ấy cả nước ai cũng chờ thời cơ vượt biển tìm đất sống tự do…

Comments are closed.