Related Post

19 Replies to “Chị Dậu bán chó – Tắt Đèn – Ngô Tất Tố”

  1. Ai nói đây là phim. Ừ thì đúng là phim. Nhưng thực tế nó chỉ có hơn chứ không kém phim đâu. Có ăn muối mới biết muối mặn

  2. May mắn thay đây là phim nếu là ngoài đời chắc mình đập chết hai ông bà này mất

  3. Cách để nhớ ngữ văn 8
    Vào ngày đầu tiên đi học chị dậu thấy bóng mẹ đằng xa khi đến gần chị nhận ra đó là CÔ BÉ BÁN DIÊM đang TẮC ĐÈN bán chó bỗng nhiên CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG trên HAI CÂY PHONG rơi xuống thì đônkihôtê ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ làm cho chị nhớ đến LÃO HẠC bán cậu vàng kiếm tiền cho ÔNG ĐỒ đi ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN

  4. Thật cảm động. Xót xa, đau đớn đến tột cùng, thương cảm đến tột đỉnh, căm phẫn đến tột độ.

Comments are closed.