Related Post

12 Replies to “Chí Phèo giết Bá Kiến”

  1. Học lớp 11 sẽ thấy chí rơi vào cảnh túng quẫn lắm rồi và người đẩy anh ta vào con đường ấy chính là Bá Kiến, không gia đình, không vợ con, không phải chính bản thân mình. Nhưng cho dù Chí giết Kiến, vẫn còn Cường, còn Đội Tảo, và còn Chí Con. Cái ách độ hộ lẩn quẩn ấy mãi mãi không chấm dứt được

Comments are closed.