Chỉnh ảnh đời thường bằng snapseed và cách copy màuweb: thang12.net
web cá nhân:
Workshop:
Facebook page:
twitter:
Insta:
Flickr:
500px:

#quantran #thang12studio #quantranphotography #studio #fashionphotography #portraitphotography #streetlifephotography #landscapephotography #quantrandotasia #thang12dotnet #tranminhquan #stockphotography #printartquantran

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post