Related Post

5 Replies to “Chuyển đổi giao diện trong Windowns 10.”

  1. trong thuộc tính properties của e k có thanh start menu thì làm thế nào để chuyển được sang metro UI vậy ạ

Comments are closed.