Related Post

11 Replies to “Cơn “sốt đất” làm quay cuồng người dân Bình Thuận”

  1. Chi beo may Ong , Ba Chinh quyen Dia phuong thoi ? May Ong , Ba UBND , Phong Xay-dung ,
    TNMT …Lai them nhieu Dai-gia vao Danh-sach nua !

  2. khu nào có du lịch biển trước sau gì cũng phát triển. giờ có tiền nghĩ lễ ai cũng đi biển đổi gió ầm ầm. rừng vàng biển bạc. có đất cứ ôm để đó, sớm muộn nó cũng bay cao

  3. rục rịch là mua chứ đợi đầy đủ thì giá trên trời rồi !
    lúc trước 5 triệu bán mãi không ai mua, giờ lên 20 triệu ngta hỏi mua rần rần !

Comments are closed.