Công nghiệp hóa bắt đầu từ đâu?Bộ phim là hành trình đi tìm câu trả lời cho sự khởi nguồn của quá trình công nghiệp hóa… Trong đó, yếu tố CON NGƯỜI là quan trọng nhất, mà sự thành lập và phát triển của ĐHBK Hà Nội qua chặng đường vẻ vang 60 năm qua, đã có những đóng góp quan trọng.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

One Reply to “Công nghiệp hóa bắt đầu từ đâu?”

Comments are closed.