Công tác ứng phó bão số 4 tại Hà Tĩnh| VTC14VTC14 |Hà Tĩnh là một trong những địa phương mà tâm bão số 4 đi qua nên địa phương này đã có mưa lớn và gió mạnh. Thiệt hại về nhà cửa, tài sản cũng đã được ghi nhận bước đầu. Nhóm phóng viên VTC14 đang có mặt ở vùng tâm bão sẽ thông tin chi tiết về diễn biến thời tiết và công tác ứng phó, khắc phục của địa phương này.

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post