Công viên phần mềm – Những bước tiến công nghệ [HTV9 – Kết nối không giới hạn]Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã giới thiệu QTSC Tech Tour như một mô hình tiên phong cho đô thị xanh thông minh. Xuất phát từ lợi thế sẵn có, một hạ tầng công nghệ và viễn thông hoàn chỉnh, hiện đại của một cộng đồng CNTT đông đảo nhất Việt Nam, tạo tiền đề thuận lợi để dễ dàng triển khai các ứng dụng IoT trong công tác quản lý và điều hành. Với các ứng dụng tiêu biểu như hạ tầng nội khu được số hóa hoàn chỉnh thông qua hệ thống quản lý tài sản không gian GIS, ứng dụng phần mềm trên hệ thống camera ghi nhận biển số xe, ứng dụng nhận diện gương mặt, hệ thống tòa nhà thông minh smart home, quản lý giao thông thông minh smart traffic, đồng hồ nước thông minh smart water, lưới điện thông minh smart grid và ứng dụng trong nông nghiệp smart agri, QTSC đã được nâng tầm thành một đô thị xanh ngày một thông minh hơn.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post