Cty Trung Nam Trấn Áp Dân Trà VinhCty trung nam chưa bồi thường đất cho hộ Dân ở trà vinh mà đồi kéo điện.
Ngoài ra cty trung nam còn dùng nhiều thủ đoạn để trấn Dân tại địa phương để cho đường điện được đi qua.
Các nhà báo phóng viên có như cầu liên hệ để cung cấp.thông tin chính xác hơn về vụ việc này.!

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post

One Reply to “Cty Trung Nam Trấn Áp Dân Trà Vinh”

Comments are closed.