Related Post

8 Replies to “Cuộc chiến của 8 máy cắt cỏ Husqvarna quá dữ”

  1. Phải vặn các ốc thật là kỷ ko cái lưỡi cắt mà bị văng thì rất nguy hiểm

Comments are closed.