Related Post

8 Replies to “Đã có mặt tại trại gà quy mô nhất quảng ngãi”

  1. Anh ơi 'tôi ở trà bồng tôi rất thích giống gà nồi đúc mái
    Trại a có bán gà nồi đúc mái k nếu bán thì cho xin số điện thoại

  2. Lớn nhất thì chưa chắc đâu, ông này hay bắt gà của ông hiền 5 chuyền à ( áo xanh đội nón đỏ) , ở t gà mấy ông này cũng khá thôi chứ chưa gọi là vip nhất đâu

Comments are closed.