Related Post

44 Replies to “ĐẠI CHIẾN GUNDAM BUILD TRY-Tập 1: Cậu bé gọi được gió (VIET dub)”

  1. Khúc 20:28 ý ông ran nói 7 năm trước tk Sekai giống Reji thứ 2 vậy chắc tk Reji chắc là dòng họ nối giỏi thui

Comments are closed.