[Đam Mỹ – BL] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện (Vương Tuấn Khải, Lý Dịch Phong, Dương Dương)Tên truyện: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Diễn viên:
Dương Dương – Thẩm Thanh Thu
Lý Dịch Phong – Lạc Băng Hà
Vương Tuấn Khải – Lạc Băng Hà (lúc nhỏ)
Trương Trí Nghiêu – Nhạc Thanh Nguyên
Trần Hiểu – Liễu Thanh Ca
Mã Thiên Vũ – Thượng Thanh Hoa
Trần Vỹ Đình – Mạc Bắc Quân
Tống Uy Long – Trúc Chi Lang
Hồ Ca – Thiên Lang Quân
Lưu Diệc Phi – Tề Thanh Thê
Triệu Lệ Dĩnh – Ninh Anh Anh
Cổ Lực Na Trát – Liễu Minh Yên
Trần Dao – Sa Hoa Linh

BGM: Minh Nguyệt Thiên Nhai – Ngũ Âm Jw

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post

19 Replies to “[Đam Mỹ – BL] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện (Vương Tuấn Khải, Lý Dịch Phong, Dương Dương)”

  1. Riêng t thấy để Phong mei mei vai Thẩm Thanh Thu hợp hơn a~~~ Lạc Băng Hà?? Dĩ nhiên là Đình ca rồi :))))

  2. Đây là ma đạo kết hợp HTTCNVPD à ad ơi có lộn gì ko vậy 🙄🙄 quỷ tướng quân Ôn Ninh, Lam nhị cưa dùng đàn, sao loạn quá vậy 🙁🙃😯

  3. Cho hỏi này cái Vương Tuấn Khải là Phương Lang Sinh ( trong phim gì đó quên tên mất tiêu rồi ) Có phải ko????😶😶😶😶

Comments are closed.