31 Replies to “Đăng Khoa và bộ sưu tập đồ chơi”

  1. Ui nhiều đồ chơi thế. Cho chú mượn khẩu súng để chú bắn chuông nhà cháu nào. Bảo bố sang nhà chú lấy chuông về nhé.

  2. Lindo e divertido seu vídeo!! Amei 👏👏 nova inscrita e sino ativado para estar sempre te seguindo!! Mega like com todo carinho para você 👍😘👏🔔😍🤩❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *