Related Post

13 Replies to “Dành cho những đôi yêu xa – phim ngắn Hàn Quốc cảm động”

  1. khi a ngủ thì e thức, khi e thức thì a ngủ, yêu kiểu này hơi xa r đấy. =.='

  2. Nếu một ngày người ấy xem đc lik này, và đọc đc cmt này, tôi mong người ấy sẽ hiểu, nhưng chắc có lẽ đã muộn rồi

Comments are closed.