Related Post

9 Replies to “Đánh số trang từ trang bất kỳ trong word 2007”

  1. đầu tiên là cảm ơn bạn đã chỉ mình nhưng bạn ơi, mình làm bước đầu tiên là đã bị nhảy sang trang mới rồi và khúc cuối thì xóa mấy số trang trên không đc

  2. đánh số trang ở header thì làm như thế nào bạn. mình muốn đánh số trang ở giữa header, 2 bên là 2 dòng text nữa thì phải làm như nào bạn.

Comments are closed.